Auka þarf fjárlög til SÁÁ

 

Í Störfum þingsins þann 13. október tók Sigurður Páll Jónsson til máls um aukið heimilisofbeldi í þriðju bylgju Covid-faraldursins, sem oft er vegna neyslu áfengis og annara vímuefna. Einnig benti hann á lækkun á fjárlögum til SÁÁ eitt árið í viðbót.  Fer Sigurður Páll fram á að háttvirt fjárlaganefnd alþingis taki þetta mál föstum tökum og komi til móts við þá brýnu þörf sem við blasir í þessum málum. 

Sigurður Páll Jónsson: 

Hæstvirtur forseti.  Nú berast fréttir af auknu heimilisofbeldi í þriðju bylgju Covid-faraldursins sem má leiða líkur að að sé að stórum hluta vegna neyslu áfengis og vímuefna. SÁÁ hefur boðið börnum alkóhólista vandaða og ódýra sálfræðiþjónustu en sú fræðsla á stóran þátt í að hjálpa börnum að takast á við erfiðleika sem fylgja því að búa við áfengis- og vímuefnavanda. Þetta er forvarnastarf sem er mjög nauðsynlegt, líka til að börn geti gert sér grein fyrir því að sjúkur einstaklingur er í raun og veru tveir einstaklingar. Eins hefur SÁÁ boðið upp á foreldranámskeið fyrir foreldra barna sem eiga í vanda vegna fíknar. Á biðlista inn á Sjúkrahúsið Vog eru í dag um 500 einstaklingar.  Heyrt hef ég sorglegar fréttir af eldri borgurum sem hafa verið mjög einangraðir vegna Covid-faraldursins og heyrt sögur af því þar sem fólk er ósjálfbjarga vegna neyslu. Vandinn er mikið falinn í þessu ástandi en hann er þarna og á sjálfsagt eftir að aukast.Engin hækkun er á fjárlögum til SÁÁ núna. Þó að einhver hækkun sé vegna vísitölu á milli ára þá er það engin raunhækkun. Sjálfsaflafé SÁÁ vegna álfasölu dróst saman um rúman helming á þessu ári vegna ástandsins. SÁÁ hefur sjálft borgað fyrir um 600 rúm á ári en nú mun það dragast saman um helming. Ég beini orðum mínum til fjárlaganefndar Alþingis um að taka á þessum vanda og koma myndarlega á móts við þau vanfjármögnuðu úrræði sem blasa við í starfsemi SÁÁ, sem hefur í áratugi sýnt fram á gríðarlega góðan árangur í meðferð fíknisjúkdóma svo eftir hefur verið tekið víða um heim.

Hér má sjá upptöku af ræðu Sigurðar Páls