Skapa mætti störf í sjávarútvegi með því að auka fiskvinnslu hér á landi

Birgir Þórarinsson, þingmaður, tók til máls undir liðnum óundirbúnar fyrirspurnir á Alþingi í dag og beindi fyrirspurn sinni til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um hvort ekki mætti beita einhvers konar hvötum til að auka fiskvinnslu hér á landi og draga úr útflutningi á óunnum fiski sem úrræði til að skapa störf og halda uppi atvinnu hér á landi. 

 Birgir:  "Í efnahagslegum niðursveiflum er mikilvægt að huga að grunnatvinnuvegum þjóðarinnar. Sjávarútvegurinn er einn af grunnatvinnuvegunum og skiptir okkur verulegu máli, ekki síst nú þegar stærsta atvinnugreinin, ferðaþjónustan, hrundi nánast á einni nóttu. Atvinnuleysi er í hæstu hæðum, eins og við þekkjum, og á enn eftir að hækka. Í Reykjanesbæ er það komið í 22%. Staðan í atvinnumálum er alvarleg. En hvað getum við gert tiltölulega hratt til að bæta ástandið?

Ég tel að sjávarútvegurinn skipti þar miklu máli. Margar fiskvinnslur hafa ekki úr nægu hráefni að spila. Á íslenskum fiskmörkuðum er ekki nægilegt framboð á hráefni og eiga fiskvinnslur sem ekki eru í útgerð í basli með að halda uppi vinnu og vinnslu. Á sama tíma er flutt úr landi umtalsvert magn af óunnum fiski sem vel væri hægt að vinna hér á landi. Aukningin frá því í fyrra er 22% og stefnir í að flutt verði út um 60.000 tonn af óunnum fiski á þessi ári. Ef við myndum vinna þennan afla hér heima næmu verðmætin allt að 10 milljörðum kr. og ný störf gætu verið allt að 1.000. Árið 2014 voru flutt út 23.000 tonn. Þá voru hömlur á útflutningi sem síðan voru afnumdar. Eftir það hefur orðið stöðug aukning í útflutningi á óunnum afla.

Við verðum að nýta öll úrræði sem til eru til að halda uppi atvinnu í landinu. Atvinnuleysi er samfélagsleg meinsemd og kostar ríkissjóð háar fjárhæðir. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort hann sé reiðubúinn að beita einhvers konar hvötum til að auka fiskvinnslu hér á landi og draga úr útflutningi á óunnum fiski."

Að lokum sagði Birgir: "Það eru hagsmunir þjóðarinnar í heild að verðmætasköpun úr sameiginlegri auðlind hennar verði sem mest innan lands. Það er pólitísk ákvörðun að sem mestur afli sé unninn hér heima. Það er pólitískur ótti hjá Sjálfstæðisflokknum við að taka þá ákvörðun og virðist hann ganga framar hagsmunum þjóðarinnar. Við getum ekki treyst því að hagnaðardrifin fyrirtæki í sjávarútvegi muni gera það sem er best fyrir þjóðina. Það er hlutverk stjórnmálamanna að verja störfin innan lands á erfiðum tímum. Þeir verða að hafa kjark til þess."

 

Upptöku úr þingsal og svar ráðherra má sjá hér