Inngangur

Miðflokkurinn býður fram lista einstaklinga með breiða reynslu og góða kunnáttu fyrir sveitarstjórnarkosningar sameinaðs sveitarfélags á Austurlandi þann 19. september 2020.

Kraftmiklir og víðsýnir einstaklingar leiða lista Miðflokksins

Andar nýsköpunar og framkvæmda, fjármála og skipulagsmála svífa yfir Miðflokksfólkinu.

Listi Miðflokksins

Listinn er skipaður fólki með fjölþætta reynslu úr atvinnulífi, af sveitarstjórnarmálum, nýsköpun, frumkvöðlastarfssemi, verkefnastjórnun og íþrótta og tómstundamálum.

Sameiningarmál

Við ætlum að leggja mikla áherslu á “sveitarfélagið allt” - að allir vinni saman sem ein heild en ýtt verði undir sérstöðu hvers samfélags eða svæðis.

Fjármál, atvinnumál og íbúaþróun

Almennt þarf að leita allra leiða til að auka tekjur sveitarfélagsins, sem eru of lágar í dag til að standa undir ásættanlegri þjónustu við íbúa og framkvæmdum. Eina lausnin er langtímaáætlun sem gerir ráð fyrir að fjölga íbúum sveitarfélagsins og skapa eftirsótt störf með nýsköpun.

Skipulags- og umhverfismál

Við ætlumst til að rammaskipulag sé unnið til langs tíma. Þannig er sköpuð alvöru framtíðarsýn fyrir sveitarfélagið.

Samgöngumál

Horft skal til langrar framtíðar þegar kemur að stofnæðum og þjóðvegum. Haga skal skipulagi þannig að stofnæðar og þjóðvegir minnki ekki lífsgæði íbúa með því að leggja vegi í gegnum íbúðabyggðir eða miðsvæði samfélaga. Svo að framkvæmdum við Fjarðaheiðagöng seinki ekki verði þegar ákveðin staðsetning munna við Dalhús og vegur þaðan norðan Eyvindarár á Melshorn, svonefnd norðurleið valin. Þrýst verði á ríkisvaldið að velja þessa leið. Við ætlum að fá heilsárs vegtengingu yfir Öxi flýtt eins og kostur er með bundnu slitlagi milli Djúpavogs og Fljótsdalshéraðs. Til lengri framtíðar skulu jarðgöng leysa þennan veg af hólmi með tengingu um Breiðdal í samstarfi við Fjarðabyggð. 4. Við köllum eftir því að bundið slitlag milli Egilsstaða og Borgafjarðar Eystri verði lokið sem allra fyrst. 5. Við köllum eftir því að alþjóðaflugvöllurinn á Egilsstöðum verði betur nýttur miðað við aukinn íbúafjölda á svæðinu.

Skólamál

Við ætlum að samþætta tækniþróun við kennslu milli allra skóla. Við sjáum fyrir okkur að sveitarfélagið ýti undir samvinnu og sköpun í skólastarfi þar sem samstarf skóla byggist upp innan frá. Við ætlum að gera samfelldan skóla- og frístundadag barna að markmiði í hverjum byggðarkjarna fyrir sig. Hreyfingu og öðrum tómstundum verði þá sinnt eftir að venjulegu skólastarfi lýkur. Við ætlum að setja fram skýrar línur hvað varðar forvarnarmál og hafa öfluga stjórn í þeim efnum.

Íþrótta- og tómstundamál

Sköpunargleðin kemur innan frá. Við ætlum að hvetja íbúa sem hafa áhuga á uppbyggingu tómstundastarfs og jaðarsports í sveitarfélaginu að koma með hugmyndir til úrbóta. Við teljum að þau sem lifa og hrærast í þessum málum séu betur til þess fallin en stjórnsýslan.

Heilbrigðisþjónusta

Við ætlum að koma upp greiningarstöð á Heilsugæslunni á Egilsstöðum. Leitað skuli leiða til að fjármagna kaup á sneiðmyndatæki. Við ætlum að beita sveitarfélaginu í samvinnu við hollvinafélög fyrir reglubundnum ráðstefnum um stöðu heilbrigðismála sem verkfæri til að ná fram markvissari heilbrigðisþjónustu við íbúa, með sérstaka áherslu á geðheilbrigðismál. Íbúar eiga að hafa aðgang að sem mestri heilbrigðisþjónustu í heimabyggð. Það eru mannréttindi sem ber að virða. Nauðsynlegt er að nýjasta tækni við fjarlækningar standi íbúum til boða.