Miðflokkurinn | Partia Centralna

MIÐFLOKKURINN | PARTIA CENTRALNA 

 

Miðflokkurinn proponuje nowe rozwiązania w polityce - 10 nowych praw 

 

10 NOWYCH PRAW 

 

#Miðflokkurinn

#XM2021

 

 

 

  Dotacz do nas

Partia Centralna ( Miðflokkurinn ) jest partią polityczną założoną przez Sigmundura Davida Gunnlaugssona w roku 2017. Program nawiazuje do centrowych tradycji skandynawskich partii ludowych . Partia ta jest dla ludzi rozważnych, o wyrażnych poglądach na podstawowe problemy społeczeństwa.

Partia wzięła udział w wyborach do Sejmu w roku 2017 i zdobyła 10,9 % głosów co przełożyło się na 7 miejsc w parlamencie.

W lutym 2018 dołączyło do niej 2 posłów , wraz z ich wejściem partia stała się największą partią opozycji, liczącą 9 posłów.

 

Posłami Centralnej Parti są

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, prezes  (sdg@althingi.is)

Bergþór Ólason  (bergthorola@althingi.is)


Biuro parti mieści się przy Hamraborg 1 w Kopavogur

Godziny otwarcia : dni robocze  10:00-16:00

Telefon biura: 555-4007

midflokkurinn@midflokkurinn.is

Partia Centralna facebook
Partia Centralna Instagram
Partia Centralna Twitter

Polityka partii

Racjonalna polityka jest dzisiaj ważniejsza niż poprzednio.

Stoimy na progu dużych zmian społecznych. Polityka nie uległa modyfikacji, mimo zmieniających się okoliczności , zarówno w kraju, jak i za granicą , co widzimy w serwisach informacyjnych minionego roku.

W czasach przełomu i zmian jest ważne aby politycy jasno artykułowali problemy oraz założenia swojej polityki.

Islandia jako jedność

Powinniśmy myśleć o Islandii jak o całości, jednym społeczeństwie.  Na tym polega ogólny plan, który bierze pod uwagę wszystkie aspekty społeczności i wizję przyszłości kraju. Powinniśmy zjednoczyć siły i obrać jedną, wspólną strategię, skoordynować działania tak, żeby razem osiągnąć wybrany cel.

Zagadnienia ludności obcego pochodzenia

W Islandii jest duży procent populacji obcego pochodzenia. Rząd powinien zadbać o integrację  i zapobiec ich izolacji w społeczeństwie. Przede wszystkim trzeba zatroszczyć  się o edukację dzieci aby mogły one osiągnąć sukces w nowym kraju. Szczególnie powinno się zadbać o naukę języka islandzkiego dzieci obcego pochodzenia a jednocześnie dać  im możliwość nauki języka ojczystego. Powinno się wspierać dzieci przez cały okres nauki i rozwoju w islandzkim społeczeństwie.

Problemy policji i sądownictwa

Należycie dofinansowć policję aby  zapewnić obywatelom lepsze bezpieczeństwo. Zwiekszyć ilość funkcjonariuszy a także zagwarantować środowisko pracy, które spełni współczesne standarty szkolenia  i wyposażenia policji.

Wzmocnić jednostki straży granicznej i usprawnić  pracę analiticzną organów porządkowych. Umozliwić badnia naukowe na skale krajową miedzy innymi w dziedzinie genetyki. 

Poddać ocenie korzyści ze wpółpracy z Schengen, biorąc pod uwagę interesy Islandii i wprowadzić skuteczną kontrolę paszportowa.

Turystyka, przemysł i innowacje

Należy stworzyć stabilne środowisko podstawowym gałęziom przemysłu , aby można było w nie inwestować i planować długoterminowo. Zamierzamy uprościć zasady życia gospodarczego. Zwiększona konkurencyjność Islandii prowadzi do dobrych wyników ekonomicznych  a tym samym poprawia jakość życia obywateli w kraju. Przemysł i turystyka  stanowią dużą część dochodów, równoważą bilans handlowy kraju  oraz generują wiele miejsc pracy i stwarzają kolejne korzyści. Dzięki innowacjom Islandia jest konkurencyjna na arenie międzynarodowej i dlatego należy tworzyć zachęty do badań i rozwoju w kraju.

Aspekty społeczne, mieszkaniowe i kwestie równości

Partia działa na rzecz równych praw wszystkich obywateli kraju bez względu na płeć, status i inne czynniki. Chcemy, żeby społeczeństwo opierało się na wartościach demokracji, równości i praw człowieka oraz jesteśmy przeciwko wszelkiego rodzaju dyskryminacji. Islandia powinna być wzorem do naśladowania w zakresie praw człowieka. Islandia to kraj różnorodny, w której różne środowiska, doświadczenie i wiedza wzmacniają całe społeczeństwo.

Kwestia praw człowieka jesti bardzo ważna dla partii, która stoi na stanowisku, że różnicę w dochodach kobiet i mężczyzn należy niezwłocznie skorygować. Przepisy dotyczące równouprawnienia wymagają przeglądu aby odzwieciedlały szeroką koncepcję równości. Szczególną uwagę w tym aspekcie należy zwrócić na obywateli o niskich dochodach.

Finanse i gospodarka

Powinno się zakończyć restrukturyzację systemu finansowego w celu obniżenia stóp procentowych i dostosowania systemu do potrzeb klientów indywidualnych  i przedsiębiorstw.

Aktywa banków powinny zostać zmiejszone przez spłacenie nadmiernego kapitału do Skarbu Państwa. Landsbankinn będzie bankiem  internetowym,  gwarantującym pożyczki na najkorzystniejszych warunkach dla klientów indywidualnych i firm.

Sprawy zdrowotne i prewencja

System opieki zdrowotnej powinien być dostępny dla ludzi w całym kraju na tych samych zasadach, niezależnie od miejsca zamieszkania i dochodów.

Prewencja jest kluczowym elementem poprawy zdrowia publicznego i jednocześnie usprawnienia działania systemu opieki zdrowotnej. Promowanie zdrowia publicznego trzeba traktować poważnie całe życie i powinno ono być częścią zajęć szkolnych i rekreacyjcnych.  Rodzice powinni mieć łatwy dostęp szkoleń opartych na rzetelnej wiedzy.

Edukacja i kultura

Ważne  dla zapewnienia bieżącej polityki edukacyjnej są : brak dyskryminacji, zindywidualizowane programy nauczania  i różnorodne możliwości uczenia się. Kreatywne kształcenie i dobre samopoczucie uczniów oparte jest na wspieraniu kadry pedagogów i liczeniu się z ich opinią w opracowywaniu i realizowaniu polityki oświatowej. Państwo i gminy powinny zapewnić uczniom szkół podstawowych i średnich dostep do poradnictwa edukacyjnego i zawodowego.

Rybołóstwo, rolnictwo i produkcja żywności

Krajowa produkcja rolna, przetwórstwo żywności oraz rybołóstwo należą do podstawowych filarów społeczeństwa. Powinno się je zabezpieczyć na przyszłość. Bez tego nie zapewnimy  bezpieczeńswa żywnościowego narodu. Wsparcie dla islandzkiego rolnictwa  gwarantuje wsparcie dla konsumentów dlatego że, oznacza dostęp do zdrowej żywności. Wszystkie sąsiednie kraje i większość świata wspiera swoje rolnictwo i chroni je w przez cła przywozowe. Islandczycy powinni chronić swoją produkcję w taki stopniu , aby sprostała ona obcej konkurencji.

Środowisko i zasoby nauralne

W kwestiach środowiska naturalnego konieczne jest raczej spojrzenie globalne a nie tylko polityka i działania w granicach Islandii. Islandzką politykę ochrony środowiska powinien cechować szacunek  do natury  jako całości . Powinniśmy zachęcać i wspierać rząd w tym względzie. Zbyt często nie patrzy się perspektywicznie a przez nieprzemyślane decyzje kapitał jest źle wykorzystywany.

Polityka zagraniczna

Suwerenność narodu islandzkiego jest podstawą wolnego islandzkiego państwa,  które opiera swoją gospodarczą niezależność na wolnym handlu, zrównoważonym wykorzystaniu zasobów, pokoju a także równości wszystkich obywateli kraju. Nasza partia podkreśla, że przstrzeganie międzynarodowych praw, zasad i traktatów chroni naród islandzki i gwarantuje mu prawo do suwerenności wśród narodów świata.

Sprawy seniorów

Emerytura powinna zabezpieczać minimum socjalne. Priorytetem państwa musi być zagwarantowanie godziwych dochodów dla osób kończących karierę zawodową.

Prasa

Nasza partia twierdzi ,że ważna jest ochrona niezależnych, islandzkich medów, aby potrafiły one tworzyć obiektywny, konstruktywny i krytyczny przekaz. Najlepszym sposobem na to jest stworzenie im warunków do uczciwej konkurencji.

 

  

Partia Centralna facebook
 Partia Centralna Instagram
 Partia Centralna Twitter
  midflokkurinn@midflokkurinn.is
Telefone:  555-4007