Fjöregg garðyrkjunnar á Reykjum

Í vikunni spurði ég menntamálaráðherra á Alþingi um þá nýlegu ákvörðun hennar að flytja starfsmenntanám í garðyrkju undan Landbúnaðarháskólanum. Framtíð garðyrkjunámsins er í mikilli óvissu á meðan ekki liggur fyrir hvernig tilhögun þess verður. Spurningar mínar sneru að því hvernig hún hygðist tryggja framtíð starfsmenntanáms í garðyrkju á Reykjum í Ölfusi. Í því sambandi er mikilvægt að Garðyrkjuskólanum sé falin umsjón og staðarhald á Reykjum í virkri samvinnu og samráði við forsvarsmenn samtaka á vettvangi garðyrkjunnar og starfsfólk og kennara á staðnum.

Mikill vöxtur í garðyrkju

Mikill einhugur er um að stórefla innlenda framleiðslu í garðyrkju og landbúnaði, ekki síst í því ástandi sem við höfum gengið í gegnum að undanförnu. Á sama tíma berast ánægjulegar fréttir af því að garðyrkja í landinu sé í miklum uppgangi, sannur vaxtarbroddur atvinnulífs og sjálfbærni. Tryggja þarf betur fæðuöryggi þjóðarinnar með aukinni matvælaframleiðslu, sem styður jafnframt við aðgerðir okkar í loftslagsmálum.

Mikilvægi iðn- og starfsmenntanáms

Tyllidagar eru iðulega notaðir til að tala um að hefja iðn- og starfsmenntanám til meiri virðingar. Í því sambandi er grundvallaratriði að fótunum verði ekki kippt undan starfsmenntanáminu á Reykjum. Tryggja þarf forgang að því húsnæði og landrými sem því er nauðsynlegt. Garðyrkjunámið þjónar nú sex atvinnugreinum og nemendur hafa verið á breiðu aldursbili, ólíkt því sem gerist með annað nám á framhaldsskólastigi. Mikið og gott samstarf hefur verið við atvinnugreinarnar sjálfar og það leitt af sér skjóta aðlögun námsins að breytingum sem eiga sér stað. Nauðsynlegt er að halda í þá sérstöðu sem skólinn hefur haft að þessu leyti.

Garðyrkjan stolt Suðurlands

Garðyrkjuskólinn hefur í áratugi verið sannkallað stolt Ölfuss, Hveragerðis og alls Suðurlands. Brýnt er að styðja við öflugt skólastarf úti á landi og ekki síst þar sem það hefur vaxið og dafnað hingað til. Það er ekki að ástæðulausu sem fólk á Suðurlandi hefur áhyggjur af framtíð garðyrkjunámsins á Reykjum. Við þekkjum afdrif Íþróttakennaraskólans á Laugarvatni. Garðyrkjunámið á ekki skilið að lenda á hrakhólum. Slíkt er mikilvægi námsins, saga skólans og starfið á Reykjum.

Fjöreggið

Afar mikilvægt er að hér takist vel til svo garðyrkjunáminu verði sköpuð örugg framtíð í nánum tengslum við atvinnugreinar garðyrkjunnar og áfram verði boðið upp á metnaðarfullt garðyrkjunám á framhaldsskólastigi. Þá má það ekki gerast að þrengt verði svo að athafnasvæði skólans að hann eigi ekki möguleika á að þróast áfram. Það er vísasta leiðin til að námið liðist í sundur. Ráðherra heldur sannarlega um fjöregg garðyrkjunnar.

 

Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins í Suðurkjördæmi

Greinin birtist í Morgunblaðinu þann 20. mars, 2021