Garðyrkjunámið á Reykjum í Ölfusi er stolt Suðurlands

Í síðustu viku lagði ég spurningar fyrir menntamálaráðherra á Alþingi um þá nýlegu ákvörðun hennar að flytja starfsmenntanám í garðyrkju undan Landbúnaðarháskólanum.  Framtíð garðyrkjunámsins er í ákveðinni óvissu á meðan ekki liggur ákvörðun um hvernig tilhögun þess verður.  Spurningar mínar sneru að því hvernig framtíð starfsmenntanáms í garðyrkju á Reykjum í Ölfusi yrði tryggt.  Í því sambandi lagði ég áherslu á að Garðyrkjuskólanum yrði falin umsjón og staðarhald á Reykjum í virkri samvinnu og samráði við forsvarsmenn samtaka á vettvangi garðyrkjunnar og starfsfólk og kennara á staðnum.

Innlend framleiðsla stórefld

Mikill einhugur er um að stórefla innlenda framleiðslu í garðyrkju og landbúnaði, ekki síst í því ástandi sem við höfum gengið í gegnum að undanförnu.  Á sama tíma berast ánægjulegar fréttir af því að garðyrkja í landinu sé í miklum uppgangi, sannur vaxtarbroddur atvinnulífs og sjálfbærni.  Tryggja þarf betur fæðuöryggi þjóðarinnar með aukinni matvælaframleiðslu í öllum greinum.  Íslendingar eiga að framleiða sem mest af sínum matvælum sjálfir.  Að auki styður innlend framleiðsla við aðgerðir okkar í loftslagsmálum.

Iðn- og starfsmenntanám

Tyllidagar eru iðulega notaðir til að tala um að hefja iðn- og starfsmenntanám til meiri virðingar.  Í því sambandi er grundvallaratriði að fótunum verði ekki kippt undan starfsmenntanáminu á Reykjum.  Tryggja þarf náminu forgang að því húsnæði og landrými sem því er nauðsynlegt.  Garðyrkjunámið þjónar nú sex atvinnugreinum og nemendur hafa verið á breiðu aldursbili, ólíkt því sem gerist með annað nám á framhaldsskólastigi.  Mikið og gott samstarf hefur verið við atvinnugreinarnar sjálfar og það leitt af sér skjóta aðlögun námsins að breytingum sem eiga sér stað.  Nauðsynlegt er að halda í þá sérstöðu sem skólinn hefur haft að þessu leyti.

Stolt Suðurlands

Garðyrkjuskólinn hefur í áratugi verið sannkallað stolt Ölfuss, Hveragerðis og alls Suðurlands.  Brýnt er að styðja við öflugt skólastarf úti á landi og ekki síst þar sem það hefur vaxið og dafnað hingað til.  Það er ekki að ástæðulausu sem fólk á Suðurlandi hefur áhyggjur af framtíð garðyrkjunámsins á Reykjum.  Við þekkjum afdrif Íþróttakennaraskólans á Laugarvatni.  Garðyrkjunámið á ekki skilið að lenda á hrakhólum.  Slíkt er mikilvægi námsins, saga skólans og starfið á Reykjum.

Haldið um fjöreggið

Afar mikilvægt er að hér takist vel til svo garðyrkjunáminu verði sköpuð örugg framtíð í nánum tengslum við atvinnugreinar garðyrkjunnar og áfram verði boðið upp á metnaðarfullt garðyrkjunám á framhaldsskólastigi.  Þá má það ekki gerast að þrengt verði svo að athafnasvæði skólans að hann eigi ekki möguleika á að þróast áfram.  Það er vísasta leiðin til að námið liðist í sundur.  Vanda skal til verka þegar haldið er um fjöregg garðyrkjunnar, sem námið á Reykjum sannarlega er.

 

Karl Gauti Hjaltason, þingmaður Miðflokksins í Suðurkjördæmi
Greinin birtist í Dagskránni - Fréttablaði Suðurlands þann 24. mars, 2021